ES parama

Energijos vartojimo audito atlikimas įmonėje UAB „Druskininkų RASA“

UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendina projektą „Energijos vartojimo audito atlikimas pramonės įmonėje UAB „Druskininkų Rasa“ pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.  Siekiant padidinti įmonės energijos vartojimo efektyvumą, numatoma atlikti energijos vartojimo auditą.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.