ES parama

UAB “Druskininkų Rasa” gamybos procesų skaitmeninimas

UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendina projektą, kurio tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui.

Naujai įsigyta įranga leis padidinti gamybinius pajėgumus bei efektyvumą, o tai suteiks galimybę UAB „Druskininkų Rasa“ ne tik ir toliau gaminti aukštos kokybės produkciją, bet ir ilgiau išlaikyti konkurencingas kainas bei poziciją rinkoje.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia        2020-06-25

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga       2023-07-02

Projektas finansuojamas UAB „Druskininkų Rasa“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto išlaidų suma – 358 337,10 EUR

Skirtas finansavimas – 123 754,61 EUR

Vykdytojo lėšos – 234 582,49  EUR

Projekto įgyvendinimo metu atliktas įmonės gamybos procesų technologinis auditas, kuris būtinas norint atlikti pramonės įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų esamo skaitmeninio lygio įvertinimą. Planuojamas skaitmeninių technologijų diegimas, kuris leis įmonei veikti našiau, lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos, pirkėjų poreikių. Naujai įsigyjama įranga leis efektyvinti darbo procesus.