Įvykiai

TAPK MAŽUOJU RASA KIDS AMBASADORIUMI


KONKURSAS! Ieškome MAŽŲJŲ AMBASADORIŲ!

Esi drąsus, žaismingas ir turi sveikų įpročių? TU gali tapti RASA KIDS mažuoju ambasadoriumi!

Kaip dalyvauti?

Net 3 daugiausiai “like” surinkę dalyviai gaus dovanų RASA KIDS vandens VISAI VASARAI! Laimėtojus skelbsime kovo 28 d.

Mažųjų ambasadorių atranka – konkursas

TAISYKLĖS

1.Bendrosios nuostatos

1.1. Žaidimo Organizatorius yra UAB “Druskininkų Rasa”, įmonės kodas 252143350, adresas Baravykų g. 3, Druskininkai.

1.2. Žaidimas vyksta RASA socialiniuose tinkluose – Facebook ir Instagram.

1.3. Žaidimas prasideda 2022 m. kovo 17 d. ir baigiasi 2022 m. kovo 25 d. imtinai (toliau – Žaidimo laikotarpis).

1.4. Žaidimo nugalėtojai skelbiami 2022 m. kovo 28d. RASA socialiniuose tinkluose – Facebook ir Instagram.

1.5. Organizatorius turi teisę papildyti arba keisti šias Taisykles iš anksto apie tai pranešdamas visuomenei INTERNETINĖJE svetainėje www.rasa.lt ir RASA socialiniuose tinkluose.

2. Prizų fondas

2.1. Žaidimo prizai – 3 komplektai RASA KIDS vandens visai vasarai. Skaičiuojama po 1 buteliuką kiekvienai vasaros dienai trims vasaros mėnesiams.

3. Žaidimo eiga ir dalyvavimo jame sąlygos

3.1. Norintis dalyvauti žaidime asmuo Žaidimo laikotarpiu po konkurso postu socialiniuose tinkluose kelia savo arba savo vaiko nuotrauką arba video, atitinkančią konkurso reikalavimus:

3.1.1. Nuotrauka arba video turi atitikti temą “100 sveikų įpročių”.

3.1.2. Vienas asmuo gali dalyvauti konkurse neribotą kiekį kartų.

3.2. Laimėtojais išrenkami 3 daugiausiai “like” prie nuotraukos ar video surinkę asmenys.

3.4. Laimėtojai skelbiami RASA socialiniuose tinkluose – Facebook ir Instagram 2022 kovo 28 d.

3.5. Dėl prizų atsiėmimo su kiekvienu laimėtoju bus susisiekta asmeniškai.

3.6. Organizuojant ir vykdant Žaidimą organizatorius neatskleidžia ir neteikia trečioms šalims, žaidimo dalyvių duomenų. Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, gyv. vietos adresas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Žaidimo vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

3.6. Prizai laimėtojams bus išsiųsti jų nurodytais adresais.

3.7. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.
4. Išlaidos susijusios su dalyvavimu žaidime

4.1. Dalyviui tenka visos jo išlaidos, kurias jis patiria dėl dalyvavimo žaidime, prizų atsiėmimo ir prizų naudojimo.

4.2. Dalyviui tenka visos kitos išlaidos, susijusios su jo asmenine situacija.

5. Skundai

5.1. Dalyvių skundai dėl žaidimo taisyklių pažeidimų gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais pateikiant organizatoriui ne vėliau kaip iki 2022 kovo 31 d.

Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 dienų laikotarpį.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Žaidimo organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines žaidimo dalyvio išlaidas.

6.2. Žaidimo prizai negali būti keičiami į kitas prekes, pinigus ar kitaip kompensuojami.

6.3. Organizatorius nėra atsakingas už dalyvio duomenų gavimą, siuntimą, praradimą, vėlavimą dėl techninių nesklandumų, už kuriuos organizatorius nėra atsakingas ir negali kontroliuoti.

6.4. Organizatorius nėra atsakingas už paslaugų techninius sutrikimus, sistemos ar programinės įrangos gedimus, veikimo vėlavimus ar panašius trukdžius, dėl kurių apribojamos dalyvavimo žaidime galimybės ar naudojimasis žaidimo internetiniu puslapiu.

6.5. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš žaidimo asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šio žaidimo taisykles bei sąlygas.

6.6. Organizatorių sprendimu žaidimas gali būti atšauktas, pakeistas, įskaitant šių sąlygų pakeitimą. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis el. paštu: konkursai@rasa.lt