ES parama

UAB „Druskininkų Rasa“ gamybos procesų skaitmeninimas

UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendina projektą „UAB „Druskininkų Rasa“ gamybos procesų skaitmeninimas“.

UAB „Druskininkų Rasa ” parengė šį  įmonės technologinių inovacijų diegimo projektą, kurio tikslas – paskatinti pramonės MVĮ skirti lėšų technologiniam auditui atlikti, kuris padėtų joms įsivertinti gamybos procesų skaitmeninimo galimybes ir perspektyvas ir taip užtikrintų jų investicijų į gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimą tikslingumą, efektyvumą bei naudą, sudarytų sąlygas įmonių darbo našumo augimui, taip pat paskatintų MVĮ pokyčius ir darbo našumo didinimą, diegiant pramonės įmonių procesų skaitmeninimo technologijas gamybos procesuose. Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

Projekto metu planuojama įsigyti naują įrangą. Atnaujinus įmonės gamybos procesų bus didinamas darbo našumas, gerinamos darbo sąlygos..

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto pavadinimas – „UAB “Druskininkų Rasa” gamybos procesų skaitmeninimas“.

Projekto vykdytojas – UAB „Druskininkų Rasa“.