ES parama

UAB „Druskininkų Rasa“ gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą

UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendina projektą „UAB „Druskininkų Rasa“ gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą“.
UAB „Druskininkų Rasa“ yra viena didžiausių vandens išgavimo, išpilstymo įmonių bei viena stambiausių privačių vandens produktų gamintojų Baltijos šalyse. UAB „Druskininkų Rasa“ įgyvendinant projektą, planuoja įsigyti naują įrangą.
Visa tai leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Projekto įgyvendinimas pradedamas 2019 m., o numatoma projekto trukmė – 20 mėnesių. Projekto metu planuojama įsigyti naują įrangą. Atnaujinus įmonės gamybos procesų bus didinamas darbo našumas, gerinamos darbo sąlygos.
Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014– 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.3.1- LVPA- K-850 „Regio potencialas LT“ .

Projekto pavadinimas – „UAB “Druskininkų Rasa” gamybinių pajėgumų didinimas, investuojant į modernią įrangą“.
Projekto vykdytojas – UAB „Druskininkų Rasa“.